Támogatóink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület adatvédelmi tájékoztatója

Bevezető

A Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület tájékoztatja a versenyein résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. A Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglalt feltételeknek eleget téve kötelezettséget vállal arra, hogy az által nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a fent említett törvényi feltételeknek és az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai:

 1. Szervezet neve: Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület
 2. Székhelye, elérhetősége: 8500 Pápa, Vaszari út 101.
 3. Jogi státusz: Társadalmi Szervezet (egyesület)
 4. Statisztikai számjel: 19900104-9319-521-19
 5. Adószám: 19900104-1-19
 6. E-mail cím: survivalrun.hu@gmail.com
 7. Honlap: www.survivalrun.hu
 8. Bírósági nyilvántartási szám: Pk.70166/1989/2
 9. Bíróság neve: Veszprém Megyei Bíróság
 10. Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja: 1989.08.11.
 11. Civil szervezet jogállása: Kiemelkedően Közhasznú
 12. Közhasznúsági nyilvántartásba vételi bejegyző végzés száma: Pk. 70 166/1989/9.
 13. Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja: 1999.01.22.
 14. KSH- azonosító: 224475
 15. Számlaszám: HU71 59800156-11021412
 16. Bank neve: Téti takarékszövetkezet
 17. Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-135723/2017

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. Versenyeinkre való nevezésével, hírlevelekre való feliratkozásával illetve nevezési rendszerünkbe való beregisztrálásával Ön hozzájárul a lent részletezett adatainak kezeléséhez.

Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk a marketingcélú e-mailek küldéséhez. Ez a hozzájárulás a többi adattól függetlenül bármikor visszavonható. A visszavonás nem akadálya a versenyeken való részvételnek.

Más versenyző benevezése

A Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület megadja a lehetőséget ügyfeleinek, hogy másokat is benevezhessenek versenyeire. Ilyen esetben feltételezzük és elvárjuk, hogy a benevezést végző ügyfelünk rendelkezzék az érintett személyek hozzájárulásával a nevezéssel járó adatkezeléshez. A személyes adatok kezeléséhez általában nem szükséges az írásos hozzájárulás, ezért mi sem terheljük ügyfeleinket bürokratikus előírásokkal.

Az adatkezelés célja és időtartama

A Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület által folytatott adatkezelés általános célja:

 1. ügyfeleink beazonosítása és nyilvántartása, valamint a nevezések rögzítése,
 2. az általunk szervezett események lebonyolítása,
 3. ügyfeleink tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása,
 4. pénzügyi nyilvántartások vezetése,
 5. statisztikák, elemzések összeállítása,
 6. kedvezményes nevezési lehetőség biztosítása esetén a kedvezményre jogosultak körének meghatározása és a kedvezmények hozzárendelése az érintett ügyfelekhez,
 7. eseményeinken felmerülő egészségügyi probléma esetén az ügyfél által megadott hozzátartozó értesítése,
 8. szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése.

Adatbázisunkban szereplő ügyfeleink a jövőben is bármikor nevezhetnek versenyeinkre, vagyis beazonosításuk meghatározatlan ideig szükséges. Kedvezmények biztosításához, versenysorozatok nyilvántartásához, PR-tevékenységünkhöz szintén meghatározatlan ideig szükséges lehet az adatokhoz való hozzáférés. Ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján ügyfelünk hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük.

Marketingtevékenységünk részletezése

Marketingtevékenysége keretében a Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület

 1. statisztikai elemzéseket végez abból a célból, hogy javíthassa szolgáltatásait és megalapozza akcióit,
 2. célcsoportokat képez ügyfélköréből, akiket egy adott szolgáltatás vagy akció érdekelhet, illetve akik számára az akciókat meghirdeti,
 3. e-mailben hírleveleket, reklámokat küld ki,
 4. SMS-ben reklámokat küld ki (ezzel a lehetőséggel ritkán élünk, elsődleges direktmarketing-eszközünk az e-mail),
 5. felhasználhatja az eseményein részt vevőkről készült fényképeket, videókat (ehhez ügyfeleinknek minden egyes nevezésükkel kifejezetten hozzá kell járulniuk, és ez a hozzájárulás a nevezés elengedhetetlen feltétele, mivel a képeken szereplőket nem minden esetben tudjuk név szerint beazonosítani).

Adattovábbítás külföldre

A Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület semmilyen személyes adatot nem továbbít külföldre.

A kezelt adatok köre

Az általunk kezelt személyes adatokat lent részletezzük az adatkezelés céljával együtt. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület semmilyen különleges adatot nem tart nyilván ügyfeleiről. Ügyfeleinkről az általuk megadott adatokat, illetve ezekből számított értékeket tartunk nyilván. Ugyancsak nyilvántartjuk a versenyek során elért eredményeket (pl. befutóidő, helyezés, hibaszámok) és a versenyszervezéssel kapcsolatos adatokat (pl. rajtszám átvétele, nevezés visszaigazolása).

Nyilvántartjuk a pénzügyi tranzakciók adatait (dátum, összeg, pénznem, befizetett tétel, online nevezés esetén tranzakcióazonosító).

Adatfeldolgozó partnereink

Versenyeink többségén chipes időmérést biztosítunk. Időmérő partnereinknek az adott versenyen részt vevőknek a verseny lebonyolításához szükséges személyes és nevezési adatait adjuk át, akik ezeket az adatokat a verseny során mért időadatokkal és az ezekből kiszámított helyezésekkel bővítve adják vissza nekünk, illetve önállóan feltöltjük a www.survivalrun.hu oldalunkra az eredménylistákat. Időmérőink az adatokat kizárólag a Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület által meghatározott célra és módon dolgozzák fel.

Más cégnek ügyfeleink személyes adatait nem adjuk át.

Rajt- és eredménylisták

Versenyeink nagyobb részén a nemzetközileg elfogadott szokásoknak megfelelően, a sportesemények tisztaságának és átláthatóságának érdekében nyilvános rajtlista és eredménylista készül a nevezőkről. A rajtlista tartalmazza a versenyző nevét, születési évét, lakóhelyét (csak település), állampolgárságát, nemét, egyesületét és az adott versenyen érvényes korkategóriáját. Ennek alapján mindenki láthatja, hogy kivel versenyez. Az eredménylista a rajtlista adatain túlmenően a nettó és bruttó befutóidőt, részidőket, megtett távolságot, abszolút és kategórián belüli helyezést, valamint a hiba, kizárás, feladás tényét tartalmazhatja.

Ügyfeleink a versenyekre való benevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt adataiknak a nyilvános rajt- és eredménylistákban való közléséhez.

E-mailek küldése

E-mailt küldünk minden ügyfelünknek

 1. a nevezési rendszerbe történt sikeres regisztrációról,
 2. a sikeres nevezésről (visszaigazoló levél),
 3. a versenyekkel kapcsolatos tudnivalókról,
 4. szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából,
 5. rendkívüli esemény bekövetkezésekor.

A fent említett üzenetek a szolgáltatásunk részét képezik, és a marketingcélú hozzájárulástól függetlenül küldjük őket.

Reklámcélú e-mailt, hírlevelet csak annak küldünk, aki ehhez hozzájárulását adja. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható külön e-mailben.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez az egyesületen belül csak azok jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak:

 1. a neveztetők és adatrögzítők,
 2. a rendszergazda és az adatbázis kezelője,

Az adatkezelésben érintett szervereink helye

DotRoll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Adószám: 13962982-2-42

EU adószám: HU13962982

Cégjegyzékszám: Főv. bír. 01-09-882068

Telefon: +36 (1) 432-3232

Fax: +36 (1) 432-3231

E-mail: support@dotroll.com

A weboldalak látogatásakor keletkező adatok

Mint minden webszerver az interneten, a mi webszerverünk is automatikusan tárol egyes adatokat a weboldalaink megtekintésekor, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A www.survivalrun.hu weboldalunk felkeresésekor a szerverek az általánosan szokásos adatokat tárolják az esetleges üzemzavarok elhárítása, a szolgáltatások javítása és a betörési kísérletek felderítése végett:

 1. a látogatás időpontja,
 2. a megtekintett oldal címe,
 3. a hivatkozó oldal címe (ahonnan a látogató érkezett),
 4. a látogató IP-címe,
 5. a látogató böngészőfejléce (ún. user agent), amely az operációs rendszer és a böngésző típusát, verziószámát tartalmazza.

A versenyzőkről/ügyfelekről tárolt adatok

A felsorolt adatokat a versenyző beazonosításához (pl. hasonló nevű versenyzők megkülönböztetéséhez), a kapcsolattartáshoz, a beléptetés biztosításához, a verseny lebonyolításához (pl. rajtszámozás, rajtidő, kategóriák kialakítása, kategóriánkénti eredmények megállapítása, nevezés ellenőrzése, problémamegoldás), pénzügyi összesítésekhez és a fent részletezett marketingcélokhoz is használjuk. A regisztrációkor, illetve nevezéskor nem feltétlenül szükséges adatokat nem kötelezőként jelöltük meg.

A pólóméretet részben azért kérjük, hogy az adott versenyen a megfelelő pólókat tudjuk megrendelni, részben azért, hogy ha későbbi rendezés során pólót is tudunk biztosítani, akkor legyen méretsorozatunk, amelynek alapján becsülni tudjuk az egyes méretekből szükséges mennyiséget. Tehát ha egy nevezéshez elkérjük a pólóméretet, abból nem következik, hogy azon a versenyen pólót is tudunk adni – csak akkor, ha az eseményinformációnál a nevezési díj tartalma rovat ezt tartalmazza.

Alapadatok:

 1. teljes név, titulus
 2. születési dátum,
 3. lakcím,
 4. állampolgárság,
 5. telefonszám,
 6. e-mail cím,
 7. iskolai végzettség (nem kötelező adat, statisztikai és marketingcélra használjuk),
 8. foglalkozás (nem kötelező adat, statisztikai és marketingcélra használjuk),
 9. futócipő és sportóra márkája (nem kötelező adat, statisztikai és marketingcélra használjuk)
 10. egyesület (ha van, nem kötelező – a nemzetközi szokásoknak megfelelően megjelenik a rajt- és eredménylistában),
 11. kér-e információs anyagokat, e-maileket az elkövetkezendő versenyekről, lehetőségekről,
 12. számlázási név és cím,

Az egyes versenyekhez tartozó nevezési adatok:

 1. verseny teljesítésének tényleges ideje, kategória, helyezés, néhány esetben részidők, hiba száma, típusa
 2. befizetett nevezési díj és dátum
 3. a rajtszámátvétel, a visszaigazolás, a visszalépés ténye és dátuma
 4. pólóméret,
 5. cégnév (amennyiben a cég finanszírozza a nevezését),
 6. először teljesíti-e ezt a versenyt / távot (nem kötelező – statisztikai és marketingcélra, illetve az első versenyzőknek járó különleges rajtszám biztosításához),
 7. baleset esetén értesítendő hozzátartozó neve és elérhetősége.
 8. egyéb, az ügyintézéshez kapcsolódó megjegyzések (pl. átnevezés, problémás befizetés tisztázása, nevezés átadása stb.).

Adatok törlése

Ügyfeleink a törvény alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból. Folyamatban levő nevezés esetén ez csak a versenytől való visszalépéssel együtt lehetséges.

Az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján az adatkezelési hozzájárulás visszavonása után is tárolhatjuk azokat az adatokat, amelyek jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez kellenek. Jogi kötelezettségeink közé tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés, amelyhez az adatbázisban tárolt fizetési adatokra van szükség. Jogos érdekünk az adatbázis integritásának megőrzése. Ennek keretében technikai okból (az adatbázisok felépítése miatt) nem tudunk olyan adatot törölni, amely más adathoz szorosan kötődik (pl. külső kulcs). Jogi kötelezettségünk, egyben jogos érdekünk és harmadik személyekkel szembeni kötelezettségünk a biztonsági másolatok megőrzése, hogy sérülés esetén az adatbázis helyreállítható legyen. A biztonsági másolatokból adatok nem törölhetők, csak az éles adatbázisból. A biztonsági másolatokhoz csak a rendszergazda férhet hozzá, és csak üzemzavar esetén használjuk fel őket helyreállításra. Jogos érdekünk továbbá, hogy továbbra is kinyerhessük adatbázisunkból a statisztikai adatokat, például ne változzék a versenyre nevezők száma és statisztikai összetétele. Harmadik személyek jogos érdeke, hogy vissza tudjuk követni, ki nevezte be őket az adott versenyre (ha Ön benevezett valakit, akkor neki problémája lehetne belőle, ha nem tudjuk tisztázni a nevezés részleteit), illetve hogy ne töröljük a teljes csapat nevezését és eredményeit azért, mert egy csapattag az adatai törlését kérte.

Aki átutalással nevezett, azaz nem kötődik hozzá érdemi adat a nevezési rendszerben, töröljük az adatait az online adatbázisból, de megmaradnak a szükséges adatok a fő adatbázisunkban. Egyébként töröljük az ügyfél nevét, minden elérhetőségét és címét, egyesületét, a nevezések során megadott „baj esetén értesítendő” elérhetőségeit, a cége nevét, ha megadta, valamint az utolsó számlázási nevét és címét, és minden más esetlegesen tárolt adatot, amelynek a megőrzése az adatbázis integritásához nem szükséges.

Ha Ön az adatait töröltette, a későbbiekben újra nevezhet versenyeinkre, de nem tudjuk figyelembe venni a korábbi nevezéseit. Így a későbbiekben eleshet kedvezményes nevezési díjtól, egyes további díjkedvezményekre való jogosultságtól.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben úgy érzi, hogy a Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület vagy annak valamely tagja megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az egyesülettel, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.

Elérhetőségünk a tájékoztató elején olvashatóak.

Ha úgy véli, hogy a Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1534 Budapest Pf.:834

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 36-1/391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

A Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület kikötése

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

magyar

Rólunk

Ezüst Nyíl Sportegyesület

Cím: 8500 Pápa, Vaszari út 101.

E-mail: survivalrun.hu@gmail.com

Bejelentkezés