Támogatóink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 1. A www.survivalrun.hu weboldal böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta azoknak használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!
 2. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
 3. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek). Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja!

A szolgáltató adatai:

 1. Szervezet neve: Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület
 2. Székhelye, elérhetősége: 8500 Pápa, Vaszari út 101.
 3. Jogi státusz: Társadalmi Szervezet (egyesület)
 4. Statisztikai számjel: 19900104-9319-521-19
 5. Adószám: 19900104-1-19
 6. Bírósági nyilvántartási szám: Pk.70166/1989/2
 7. Bíróság neve: Veszprém Megyei Bíróság
 8. Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja: 1989.08.
 9. Civil szervezet jogállása: Kiemelkedően Közhasznú
 10. Közhasznúsági nyilvántartásba vételi bejegyző végzés száma: Pk. 70 166/1989/9.
 11. Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja: 2015.04.22
 12. KSH- azonosító: 224475
 13. Számlaszám: HU71 59800156-11021412
 14. Bank neve: Téti takarékszövetkezet
 15. Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-135723/2017

Alapvető rendelkezések:

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. Jelenlegi ÁSZF hatálya, annak módosításáig tart.
 3. A weboldal minden eleme, mint szerzői jogi mű szerzői jog védelme alatt áll.
 4. A weboldal kapcsolat felvételi email címen (survivalrun.hu@gmail.com) történő megkeresésekre három munkanapon belül választ küldünk.

Adatkezelési szabályok:

 1. Az oldalon a nevezéshez személyes adatok megadása szükséges, mely a 2011. évi CXII. törvény értelmében adatvédelmi nyilvántartásba vételhez, illetve adatvédelmi nyilatkozat elolvasásával ismerhet meg.

Megvásárolható szolgáltatások köre

 1. A weboldalon kizárólag nevezési díjat értékesítünk, melynek díját a regisztrációt követően utalással lehet kiegyenlíteni. A termék Áfát nem tartalmaz. A sikeres regisztrációt követően visszaigazoló e-mailt küldünk a sikeres tranzakcióról, és a regisztráció lezárásáról. A visszaigazoló e-mail elektronikus jegynek számít, ezért a verseny napján a regisztrációnál bemutatni szükséges!
 2. A weblapon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, pontos árát.
 3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

 1. A weblapon feltüntetésre kerülnek az online regisztrációval elérhető versenyek. Nevezés a Nevezés alatt található „Jelentkezés a versenyre” Excel fájl letöltésével lehet megkezdeni. A megnyíló regisztrációs űrlap teljes körű kitöltése szükséges a regisztráció sikeres elindításához.
 2. Helyszíni nevezés nincs. Amennyiben kísérőt szeretne hozni az igénybe vevő azt is regisztrálni kell a nevezéssel egy időben, ingyenesen. Kísérőt a nevezéssel egy időben ingyenesen adhat meg, a visszaigazolás után 500 Ft/kísérő regisztrációs díjat számít fel a szolgáltató.
 3. Telefonon történő nevezés nem lehetséges.
 4. A válasz e-mailben kiküldött utalási adatokra 3 munkanapon belül szükséges a nevezési díjat elutalni.
 5. A regisztráció csak ezt követően zárul le, melyről az sikeres utalás követően a jelentkező válaszüzenetet kap.
 6. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek esetén e-mail írása szükséges az survivalrun.hu@gmail.com e-mail címre.
 7. A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 14 munkanapon belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben külön megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 1. A megrendelések feldolgozása levelező rendszer szolgáltatáson keresztül történik, mely során válaszüzenetek kerülnek kiküldésre.
 2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül.
 3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott szolgáltatás nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

 1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt szolgáltatás megvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.
 2. Az elállási jog gyakorlásának menete szerint, a vásárló a versenytől rajta kívülálló távolmaradásra hivatkozva élhet az elállás jogától. Megfelelő alátámasztást és igazolást követően az egyesület haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszautalja a teljes nevezési díjat.

Garancia, jótállás

 1. A szolgáltató vállalja, hogy a meghirdetett sportrendezvényt minden körülmények között, az ismertetett versenyszabályzóban rögzített feltételek alapján megtartja.

Panaszkezelés

 1. A panasz benyújtása írásos formában, 8500 Pápa, Vaszari út 101. levelezési címre, vagy/illetve az survivalrun.hu@gmail.com e-mail címre elküldve lehetséges. Versenyeink helyszínén felmerült panaszát megteheti a Versenyközpontban.

Vegyes rendelkezések

 1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Veszprémi Törvényszék illetékességét.

 

Pápa, 2017. február 28.

magyar

Rólunk

Ezüst Nyíl Sportegyesület

Cím: 8500 Pápa, Vaszari út 101.

E-mail: survivalrun.hu@gmail.com

Bejelentkezés