Támogatóink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Versenyszabályzat - Military Edition

Versenyszabályzat

Speciális szabályok

 1. Első a biztonság! Ha úgy érzed, nem megy a feladat biztonságos leküzdése, ne kockáztass, hagyd ki!
 2. A verseny helyszíne a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtéren található. Fényképezés, videó készítés az objektum területén csak a kijelölt helyeken engedélyezett!
 3. A rendet, fegyelmet katonai rendészek biztosítják. Nekik joguk és kötelességük a szabályok betartatása, szükség esetén a rendbontókat eltávolítják a laktanya területéről.
 4. A laktanyát körülvevő kerítés megközelíteni tilos!
 5. A kijelölt területet elhagyni tilos!
 6. Úszni tudni kell legalább 200métert pihenő nélkül, fáradtan is.
 7. Bármely szóbeli, vagy írott instrukció, amely a versenyrendezőktől, a katonai rendészektől származik a verseny előtt vagy alatt, elsőbbséget élvez ezzel az írott szabályzattal szemben.
 8. A balesetmentes végrehajtás emelt szintű koordinációs, fizikai, technikai képzetséget, képességeket, felkészülést igényel!

Általános szabályok

 1. Csak az a versenyző indulhat, aki a regisztrációnál leadja az aláírt felelőségi nyilatkozatát.
 2. A versenyzőknek 10 perccel a rajt előtt jelentkezniük kell a rajtsátornál. Ez nem a regisztrációt jelenti! Azt lényegesen korábban kell elvégezni, de az idejét nem határozzuk meg.
 3. A versenypólót a célba érkezésig viselni kell.
 4. A versenyzők 8 fős csoportokban, 5 perces időközökben indulnak.
 5. A gyorsabb, magasabb rajtszámú versenyzők elsőbbséget élveznek a feladat végrehajtása során.
 6. A versenypálya piros-fehér, jól látható és követhető szalaggal van jelölve. A szalagozás követése kötelező.
 7. A feladatoknál a próbálkozás száma nincs korlátozva, de nem akadályozhatod a többieket.
 8. Amennyiben a feladatot a versenyző nem hajtja végre, vagy szabálytalanul hajtja végre és nem akarja/tudja szabályosan azt végrehajtani, akkor a pontőrnél lévő elektronikus (színben elkülönített) chipdoboz érintése kötelező.
 9. Minden versenyzőnek a saját felelőssége, hogy tisztában legyen a verseny, és az akadályok szabályzatával, az akadályok helyes leküzdésével az esemény előtt!
 10. Ha egy versenyző nem érti a feladatot, neki kell a szervezőket vagy a pontőröket megkérdeznie a rajt, vagy az akadály előtt.
 11. Az időméréshez elektronikus chipet használunk, érintésük kötelező. Elvesztése a chip készpénzes kifizetését vonja maga után (15.000.-Ft/db.).
 12. A pályát 15.30-kor zárjuk. A kísérő autó a pályán tartózkodókat összeszedi és beszállítja a célba.
 13. Ha egy versenyző fizikális vagy mentális okok miatt nem képes folytatni a versenyt, feladhatja azt. Aki feladja, annak értesítenie kell a legközelebbi akadálynál található önkéntest, majd kötelessége a chipet és a versenypólót bevinni a célba. Azon versenyzők számára, akik feladják a versenyt, de nem sérültek meg, a célba való visszaszállítás nem biztosított.
 14. Minden versenyző köteles az adatait helyesen megadni a regisztrációkor. A helytelenül megadott születési dátum kizárást von maga után az ár visszatérítése nélkül.
 15. Regisztrációs módosításokat kizárólag a nevezési határidő lejárta előtt lehet elvégezni, utólag nem.
 16. Óvni legkésőbb az eredményhirdetés előtt 30 perccel lehet. Az óvást szóban kell megtenni, személyesen a versenyigazgatónál. Az óvás díja 2000Ft. Indokolt óvás esetén a díj visszatérítésre kerül.

Nem fejezed be a versenyt (DNF)

 1. Teljesítmény követelmény túllépése (240 perc futóidő), és/vagy 16 vagy több hibapont esetén.

Diszkvalifikáció (DQ) – kizárást von maga után

 1. az útvonal elhagyás vagy levágás. A versenyző felelőssége az útvonal helyes követése. Az a versenyző, aki szándékosan, vagy véletlenül elhagyta az útvonalat, és nem ott csatlakozik vissza, ahol letért róla, kizárásra kerül.
 2. a feladatok nem növekvő számsorrendben történő érintése.
 3. az elektronikus chipdoboz érintésének („csippantás”) kihagyása. A doboz  – az útvonal helyes követésének ellenőrzése érdekében - minden olyan pontnál kötelező és a versenyző egyéni felelőssége ahol az kihelyezésre kerül! Ez egy jól látható tájfutó bóján lesz a feladat mellett:

 1. a szemetelés. Csak a frissítőpontnál elhelyezett szemetesben szabad a feleslegessé vált dolgoktól megszabadulni.
 2. a rajtszám eltakarása, eltávolítása.
 3. az elsősegélynyújtás elmulasztása.
 4. a chip elvesztése.
 5. szöges cipő, cipőre rögzíthető – szöges csúszásgátlót használata.

Versenyzői magatartás

 1. Minden versenyzőtől elvárt a sportszerű viselkedés az egész rendezvény ideje alatt. A sportszerűtlen viselkedés okot adhat a kizárásra a versenyből.
 2. A lassabb versenyzőknek a gyorsabbakat a pálya minden részén el kell engedni (lásd 13. pont)! Az akadályozás sportszerűtlen viselkedésnek minősül.
 3. Ne vitatkozz a rendészekkel, pályabírókkal, szervezőkkel. A vitatkozás sportszerűtlen viselkedésnek minősül. Az utasítását haladéktalanul végre kell hajtani. A vitatkozás kizárást vonhat maga után. Ha igazságtalan bánásmódban részesülsz, a célba érkezés után tudsz óvni.

Egészség és biztonság

 1. Első a biztonság (lásd 1. pont)! Ha egy versenyző olyan balesetnek szemtanúja, amely orvosi ellátásra szorul, nem folytathatja a versenyt addig, amíg egy szervező a helyszínre nem ér. A segítség elmulasztása sportszerűtlen viselkedésnek minősül.
 2. Minden versenyző legjobb belátására van bízva a sérülés komolyságának elbírálása, és annak eldöntése, hogy a helyszínen marad-e a sérülttel, vagy elfut segítségért a legközelebbi akadályig. A versenyzőnek meg kell értenie, hogy a döntése befolyásolja az idejét. El kell fogadnia, hogy időkompenzáció lehetséges, de nem garantált.
 3. Amennyiben az egészségügyi szakszemélyzet indokoltnak látja, dönthet arról, hogy a versenyt a saját érdekedben be kell fejezned. Döntésük a Te érdekedben kötelező érvényű.
 4. Sportbaleset biztosítás kötése javasolt.

Eredmények és értékelés

 1. Mindenki elsősorban egyéni versenyző.
 2. Amennyiben beneveztek minimum hárman - maximum négyen, akkor csapatként is értékelve lesztek.
 3. Fontos! Csak abban az esetben lesz csapateredményetek, ha minimum három fő értékelhető eredménnyel fejezi be a versenyt! Eredményhirdetésnél csak a legjobb három fő lesz kiszólítva.
 4. A csapattagok lehetnek férfiak, nők, de akár vegyesen is indulhattok. Nincs különbség az értékelésnél.
 5. Az eredményhirdetésen személyesen meg kell jelenni, más nem veheti át a díjat.
 6. A versenyző a felelős a chip és a versenypóló leadásáért a verseny befejezését követően a leghamarabb.

VIS MAJOR

 1. A Military Survival Run szervezői fenntartják a jogot, hogy időjárási, természeti, vagy előre nem látott egyéb kényszerítő körülmény hatására - akár a verseny közben is - módosítson az útvonalon, az akadályokon, a versenyzők és a nézők biztonsága érdekében vagy félbeszakítsa, vagy lemondja a versenyt.
 2. Minden esetben a szervezők utasításait kell követni, és haladéktalanul teljesíteni azt.
 3. Ez a versenyszabályzat irányadó jellegű, az aktuális versenyhelyszínek és körülmények szükségessé tehetik pontosítását, aktualizálását, melyet az survivalrun.hu@gmail.com-on lehet írásban kérvényezni.
 4. A részvétellel a versenyzők automatikusan kijelentik, hogy megismerték, elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik a versenyszabályzatban és a jogi felelősségi nyilatkozatban foglaltakat. Helyszíni szabályokra vonatkozó kérdésekben a versenyigazgató szava dönt!
 5. A fegyveres erők –rendvédelmi szervek versenye nem minősül kiképzésnek.
magyar

Rólunk

Ezüst Nyíl Sportegyesület

Cím: 8500 Pápa, Vaszari út 101.

E-mail: survivalrun.hu@gmail.com

Bejelentkezés